• Close window

Stowa

INNERS

Doelstelling: onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor terugwinning, besparing en hergebruik van energie in de waterketen, met als einddoel een bijdrage te leveren aan het oplossen van de energieproblematiek en de CO2-reductie.

Onderzoeksperiode: 2010 – 2015

Toelichting onderzoek:

INNERS staat voor INNovative Energy Recovery Strategies in the urban water cycle. Het project is gericht op het onderbenutte potentieel van stedelijke watersystemen en streeft naar een energieneutrale of zelfs energieproducerende stedelijke waterkringloop. Daarnaast keek INNERS naar manieren om het energiegebruik van waterzuiveringsinstallaties te optimaliseren en de energie te hergebruiken.

Binnen het project zijn de energieverbruik en -productiegegevens van 350 installaties in Noordwest Europa onderzocht. Daarnaast hebben er diverse pilotprojecten plaatsgevonden. In Nederland is een demonstratieproject opgezet voor het leveren van warmte aan het Raalter zwembad vanuit de RWZI Raalte, en een studie uitgevoerd naar de technische haalbaarheid van duurzame energie uit geconcentreerde afval(water)stromen: DEUGD.

Conclusies:

Uit de onderzoeken en pilotprojecten is gebleken dat warmteterugwinning uit afvalwater in korte tijd haalbaar is, en dat dit al snel tot energiebesparing en CO2-reductie leidt. Bij bovengenoemd pilotproject in Raalte leverde dit bijvoorbeeld een gasbesparing van 33% op, evenals een CO2-reductie van 137 ton en een bezuiniging van € 25.000 per jaar.

Vervolg:

Innovatieve projecten kunnen voortbouwen op de resultaten van INNERS. Het eindrapport (zie onder) geeft daarvoor diverse ‘Tips en tricks’

Aanbevelingen:

  • Een haalbaarheidsonderzoek is essentieel voorafgaand aan een nieuw project.
  • Het snel zichtbaar maken van resultaten helpt om vertrouwen te winnen voor innovatieve projecten.
  • Houd er rekening mee dat het tijd kan kosten om vergunning te krijgen voor een project.

Deelnemende partijen:

Een internationale groep van universiteiten, overheden, waterschappen en elf andere partners uit Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg.

Rapportages:

  • Het eindrapport van INNERS leest u hier.

INNERS 400 // inners.png (205 K)

Bron: rapport INNERS