• Close window

Stowa

INNERS

Het project INNERS (INNovatieve Energy Recovery Strategies in de stedelijke waterkringloop) richtte zich op het uit energie-oogpunt duurzamer maken van de waterketen. Onderzocht is op welke manieren energie in de waterketen zou kunnen worden teruggewonnen, hergebruikt of bespaard. In het project is het energiepotentieel van de waterketen berekend.

Het blijkt dat thermische energie veruit het grootste energiepotentieel heeft.

INNERS 400 // inners.png (205 K)

Bron: rapport INNERS

Het eindrapport INNERS leest u hier.