• Close window

Stowa

Volksgezondheid

Risico’s en hoe die te beheersen is een regelmatig terugkerend onderwerp als het gaat om de volksgezondheid én de veterinaire gezondheid. Het rioolstelsel is ooit aangelegd om ziekten als geelzucht in het stedelijk gebied voortaan te voorkomen. De huidige riolering werkt wat dat betreft goed en we willen uiteraard geen verslechtering.

Tegenwoordig kennen we de risico’s nog veel beter dan in de tijd dat we de riolering begonnen aan te leggen. We weten precies welke bacteriën welke ziekten veroorzaken en hoe die worden overgebracht. We weten hoe we ziekteverwekkers (en dat zijn niet alleen bacteriën) kunnen verwijderen. En we weten ook hoe we bij de inrichting, het beheer of het gebruik van nieuwe sanitatiesystemen de risico’s op besmetting van mens en dier kunnen beheersen.

Nieuwe sanitatiesystemen vormen niet bij voorbaat een groter of minder groot gevaar voor de volksgezondheid. Het gaat erom hoe je er mee omgaat. En dat geldt voor alle systemen.

LEES MEER…