• Close window

Stowa

DVC (Druk Vacuüm Compact) systeem

In de gemeente Veendam wordt een pilot uitgevoerd met een nieuwe technologie voor het inzamelen van afvalwater in het buitengebied: het DVC (Druk Vacuüm Compact) systeem.

In buitengebieden ligt veel drukriolering voor inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater. Een kostbare aangelegenheid, want de vele pompputten en lange lengtes aan drukriolering brengen hoge beheers- en onderhoudskosten met zich mee. Tauw en InnBlue hebben een alternatief concept bedacht voor drukriolering: het Druk Vacuüm Compact-systeem (DVC-systeem).

De gedachte achter het DVC-systeem is om de pompen, die zich in de pompputten van een drukrioolstreng bevinden, te vervangen door een afsluiter en vervolgens het systeem op onderdruk te brengen met een centraal gelegen vacuüminstallatie. De vacuüminstallatie wordt alleen geactiveerd als het waterpeil in een of meerdere putten boven een bepaald niveau komt.

De voordelen zijn drieledig:

  • Het kan worden toegepast op bestaande drukrioolstelsels;
  • Er zijn minder (storingsgevoelige) pompen nodig;
  • Er wordt aanzienlijk bespaard op energiekosten. Dit geldt voor zowel energieverbruik als vastrechtkosten (geen elektriciteitsaansluiting meer nodig bij de putten).

Doorkijk project
Dit concept sluit zeer goed aan bij de ontwikkelingen rondom het lokaal zuiveren van afvalwater in buitengebieden. Mogelijk zijn er straks nog maar enkele pompen nodig om het afvalwater in het buitengebied in te zamelen én te behandelen.

Door glasvezeltechniek toe te passen ter controle van het DVC-systeem kan tegelijk eenvoudig een afsplitsing naar huishoudens worden gemaakt, waarmee de bewoners in het buitengebied toegang krijgen tot snel internet. Zo kan toepassing het DVC-systeem, in combinatie met lokaal zuiveren en het gebruik van glasvezel, de woon- en werkomgeving in het buitengebied versterken.

Fasering en partners
Het onderzoek naar de haalbaarheid van DVC-systeem zal in twee fasen worden uitgevoerd. De eerste fase is gericht op de theoretische 'proof of principle' en optimalisatie van het prototype van de afsluiter. Dit laatste wordt uitgevoerd door No Nonsense Technical Solutions, in samenwerking met de Universiteit Twente. In de vervolgfase wordt het concept in de praktijk getest in de gemeente Veendam.

Het project wordt mede ondersteund door de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Stichting RIONED, gemeente Veendam, Regio Groningen-Assen (RGA), REMONDIS Dusseldorp en Busch Vacuümpompen en -systemen.