• Close window

Stowa

Riothermie gemeentehuis Houten

Plaats: Houten (provincie Utrecht)

Doelstelling: onderzoek naar de geschiktheid van riothermie voor de verwarming van een gemeentehuis

Onderzoeksperiode: 2016

Onderzochte technieken:

  • Verschillende riothermie-technieken

Toelichting onderzoek:

De verwarmingsketels van het gemeentehuis in Houten waren aan vervanging toe. Onderzocht is of het terugwinnen van warmte uit het riool (riothermie) een alternatief zou kunnen zijn. Met de keuze voor riothermie wordt, tezamen met de opwekking van groene stroom voor de warmtepomp, een CO2-neutraal systeem nagestreefd.

Er is een businesscase doorgerekend waarbij verschillende riothermie-technieken zijn beschouwd.

Conclusies:  De resultaten van de studie treft u aan in deze projectfolder.

Deelnemende partijen:

  • Gemeente Houten
  • Copier