• Close window

Stowa

Riothermie gemeentehuis Houten

De gemeente Houten is voornemens de verwarmingsketels van het gemeentehuis te vervangen. Onderzocht is of het terugwinnen van warmte uit het riool (riothermie) een alternatief zou kunnen zijn. Met de keuze voor riothermie wordt, tezamen met de opwekking van groene stroom voor de warmtepomp, een CO2-neutraal systeem nagestreefd.

Er is een businesscase doorgerekend waarbij verschillende riothermie-technieken zijn beschouwd.

De resultaten van de studie treft u aan in deze projectfolder.