• Close window

Stowa

Bruinkoolfilter

Voor welke deelstromen is een bruinkoolfilter geschikt?
Voor grijs en zwart water.

Hoe werkt een bruinkoolfilter?
Een bruinkoolfilter werkt min of meer hetzelfde als een helofytenfilter. In het bruinkoolfilter zijn de lagen met grind, zand en schelpen vervangen door bruinkool. Na een voorbezinktank wordt het afvalwater via een buizensysteem in het bruinkoolfilter gepompt, waar het verticaal doorheen stroomt.

Bruinkool 320x240 // bruinkoolfilter_640x361_320x180.jpg (14 K)Het filter kan worden beplant met ondiep wortelende plantensoorten die goed tegen natte omstandigheden kunnen. Bijvoorbeeld grote kattenstaart, moeraswederik, dotterbloem, gele lis en veenpluis.

Voor het bruinkoolfilter is een voorbezinktank en eventuele vetvang nodig om verstopping van de infiltratiebuizen te voorkomen.

Fig: Bruinkoolfilter | Bron: BelleAqua
 
Hoe effectief is een bruinkoolfilter?
Er zijn in Nederland nog geen ervaringen met deze techniek. Uit de beschikbare analyseresultaten kan worden afgeleid dat CZV/BZV goed worden verwijderd; de effectiviteit voor stikstof en fosfaat lijkt iets minder goed.

Hoe veilig is een bruinkoolfilter?
Omdat er geen stagnerend water op het filter aanwezig is, is de kans op ongedierte klein.

Het belangrijkste volksgezondheidsrisico ontstaat bij controle of onderhoud in de voorbezinktank.

Wat is er nodig aan onderhoud?
Bruinkoolfilters zijn niet kwetsbaar, zijn eenvoudig te onderhouden, en kunnen door hun groene karakter mooi ingepast worden in het landschap. Hoewel ze er heel natuurlijk uitzien, vragen ze wel degelijk onderhoud: maaien, eventueel onkruid wieden en inspectie van leidingen.

Voordelen:

  • Maakt gebruik van natuurlijke processen
  • Simpele en robuuste technologie
  • Bestand tegen wisselende belastingen
  • Geen energie nodig
  • Lage onderhoudskosten
  • Lange levensduur

Nadelen:

  • Voorbehandeling (bezinking) noodzakelijk
  • Nog geen praktijkervaring in Nederland

Verdere informatie via o.a. de volgende leveranciers/adviseurs: