• Close window

Stowa

DeSaH - Lemmerweg-Oost

Plaats: Sneek (provincie Friesland)

Doelstelling: onderzoek haalbaarheid anaërobe decentrale afvalwaterbehandeling

Onderzoeksperiode: 2005 - 2010

Schaal: 32 woningen

Onderzochte technieken:

  • UASB-bioreactor
  • Vacuümtoiletten en -leidingen
  • Voedselrestenvermaler

Conclusies:

Op basis van de uitgevoerde analyses kan worden geconcludeerd dat de verwerking van zowel zwart water als grijs water door de samenwerking tussen de verschillende technologieën efficiënt verloopt. Er zijn hoge verwijderingsrendementen behaald (95% voor organisch materiaal (CZV); 73-91% voor stikstof; 70-80% voor fosfor). De anaërobe verwerking van zwart water heeft ten opzichte van conventionele aërobe verwerking het voordeel dat er biogas wordt geproduceerd.

Het behoud van een groot deel van de nutriënten stikstof en fosfor in het effluent van het vergistingsproces biedt kansen voor terugwinning van deze nutriënten voor hergebruik dan wel voor verdere verwijdering ervan.

Tot slot kan worden gesteld dat het demonstratieproject Lemmerweg-Oost laat zien dat door de toepassing van een nieuw sanitatieconcept de mogelijkheid wordt verkregen om huishoudelijke reststromen te verwerken met een robuust systeem dat tevens duurzaam is vanwege de vermindering in CO2 uitstoot, terugwinning van nutriënten, en de betrokkenheid, het draagvlak en de bewustwording van bewoners.

Vervolg:

Het onderzoek heeft een vervolg gekregen met een grotere pilot in de wijk Noorderhoek.

Deelnemende partijen:

  • Gemeente Sneek
  • STOWA
  • Wageningen Universiteit
  • Wetterskip Fryslân
  • Woningstichting De Wieren
  • Woningstichting Accolade

 Rapportages:

Overige opmerkingen:

De kosten van het sanitatieproject in Sneek bedragen ongeveer 2,5 miljoen euro. Het project ontving ruim 1 miljoen euro subsidie van Agentschap NL, Koers Noord en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO. De resterende 1,5 miljoen werd bijeengebracht door de projectpartijen.

Bekijk de flyer Noorderhoek en website van WaterSchoon.

Meer informatie bij DeSaH bv