• Close window

Stowa

Implementatieprojecten

Onder implementatieprojecten zijn projecten opgenomen met decentrale technieken of maatregelen die in de waterketen bijdragen aan de circulaire economie; eventuele monitoring in deze projecten hangt doorgaans samen met de vergunningvoorwaarden. Deze projecten hebben geen specifiek pilotkarakter of onderzoeksdoelstellingen.

Implementatieprojecten als onderdeel van ecologische woonwijken:

Implementatieprojecten gericht op het herwinnen van energie en grondstoffen:

Implementatieprojecten gericht op het winnen en hergebruik van energie:

Implementatieprojecten gericht op het winnen en hergebruik van nutriënten:

Implementatieprojecten gericht op toekomstige ontwikkelingen:

Implementatieprojecten gericht op het scheiden van urine:

Implementatieprojecten met helofytensystemen:

Implementatieprojecten met technische systemen:

Implementatieprojecten met technische systemen (drijvend):