• Close window

Stowa

Implementatieprojecten

Onder implementatieprojecten zijn projecten opgenomen met decentrale technieken of maatregelen die in de waterketen bijdragen aan de circulaire economie; eventuele monitoring in deze projecten hangt doorgaans samen met de vergunningvoorwaarden. Deze projecten hebben geen specifiek pilotkarakter of onderzoeksdoelstellingen.

Implementatieprojecten als onderdeel van ecologische woonwijken

Implementatieprojecten gericht op het herwinnen van energie en grondstoffen

Implementatieprojecten gericht op het winnen en hergebruik van energie

Implementatieprojecten gericht op het winnen en hergebruik van nutriënten

Implementatieprojecten gericht op toekomstige ontwikkelingen

Implementatieprojecten gericht op het scheiden van urine

Implementatieprojecten met helofytensystemen

Implementatieprojecten met technische systemen

Implementatieprojecten met technische systemen (drijvend)