• Close window

Stowa

Aardehuis

Het project Aardehuis is een voorbeeld van een totaalconcept voor de verwerking van afvalwater voor duurzame woonwijken.

De zelfvoorzienende aardehuizen in de ecologische wijk bij Olst zijn gebouwd volgens het "Earthship-principe". De woningen hebben geen aansluiting op het riool. Het grijze water van de woningen in de hele wijk gaat naar een helofytenfilter. Verder kiest elke bewoner zijn eigen sanitaire oplossing. Die kan bijvoorbeeld bestaan uit het plaatsen van composttoiletten of een meer traditionele VST.

Meer weten? Kijk op de website van Rietland en van de vereniging Aardehuis.