• Close window

Stowa

Azc Cranendonck

Plaats: Budel (provincie Noord-Brabant)

Doelstelling: Zuivering van het afvalwater van een asielzoekerscentrum.

Schaal: sterk wisselende hoeveelheiden: 500 - 1800 i.e.

Toegepaste technieken:

  • SBR (Sequencing Batch Reactor)
  • Membraanfilter

Leverancier: Copier

Toelichting:
De bestaande RWZI op dit voormalige kazerneterrein bleek niet in staat om de wisselende hoeveelheden afvalwater van het asielzoekersCranendonck // cranendonck.jpg (58 K)centrum goed te verwerken. In plaats van naar de RWZI wordt het rioolwater daarom sinds eind 2016 naar een container met een SBR/Membraanfilter gepompt. Hier vindt een volledige zuivering plaats. Het laatste bassin van de RWZI wordt voorlopig gebruikt als opslagbekken.

De bestaande RWZI blijft voorlopig aanwezig. Op termijn zal, afhankelijk van de ontwikkelingen, een besluit worden genomen over het al dan niet opnieuw in gebruik nemen ervan.

Foto: RWZI naast SBR installatie Cranendonck | bron: Copier

Zie voor meer informatie ook de korte projectbeschrijving.