• Close window

Stowa

Azc Cranendonck

Plaats: Budel

Doelstelling:
Zuivering afvalwater asielzoekerscentrum met sterk wisselende hoeveelheden

Schaal: 500 - 1800 i.e.

Toegepaste technieken:

  • SBR (Sequencing Batch Reactor)
  • Membraanfilter

Toelichting:
De bestaande RWZI op dit voormalige kazerneterrein bleek niet in staat om de wisselende hoeveelheden afvalwater van het asielzoekerscentrum goed te verwerken. In plaats van de RWZI wordt het rioolwater nu naar een container met een SBR/Membraanfilter gepompt; hier vindt een voleldige zuivering plaats. Het laatste bassin van Cranendonck // cranendonck.jpg (58 K)de RWZI wordt voorlopig gebruikt als opslagbekken.

De bestaande RWZI blijft voorlopig aanwezig. Op termijn zal, afhankelijk van de ontwikkelingen, een besluit worden genomen over het al dan niet opnieuw in gebruik nemen ervan.

Zie voor meer informatie ook de korte projectbeschrijving.

 

 Foto: RWZI naast SBR installatie Cranendonck | bron: Copier

Monitoring:
Er zijn nog geen gegevens beschikbaar.

Ervaringen:
Nog niet bekend (opgeleverd in december 2016)

Leverancier:
Copier