• Close window

Stowa

CPO Boschveld

Plaats: ‘s-Hertogenbosch (provincie Noord-Brabant)

Doelstelling: lokale zuivering van het afvalwater van een woonwijk in stedelijk gebied.

Schaal: circa honderd woningen

Toegepaste technieken:

Aanleg helofytenfilter: Ecofyt enWetlantec.

Monitoring:

De werking van het filter en de infiltratie naar de bodem zal de eerstkomende jaren nauwlettend worden gemonitord. Ten eerste om na te gaan of er geen grondwatervervuiling plaatsvindt. En ten tweede om de kwaliteit van het effluent ten behoeve van het hergebruik te beoordelen.

Schets ecologische woonwijk Boschveld // schets-ecologische-woonwijk-boschveld.jpg (741 K)

Schets ecologische woonwijk Boschveld | Bron: Kim Verhoeven

Toelichting:

De woningen liggen binnen veertig meter van een bestaand riool en zouden daar normaliter op moeten worden aangesloten. Maar de gemeente heeft - op verzoek van de bewonersvereniging - besloten een uitzondering te maken. De bewonersvereniging heeft ervoor gekozen om het afvalwater van de woningen te zuiveren met een helofytenfilter.

Het helofytenfilter wordt medio 2017 aangelegd. Het is de bedoeling het effluent uit het filter te gebruiken voor het doorspoelen van de toiletten. Effluent dat niet wordt hergebruikt, wordt lokaal in de bodem geÔnfiltreerd via infiltratiekoffers.

Zie ook de website van bewonersvereniging Bewust Wonen en Werken Boschveld, BWWB.