• Close window

Stowa

Dairy Campus - Leeuwarden

Plaats: Leeuwarden (provincie Friesland)

Doelstelling: Lokale zuivering van afvalwater op een agrarisch bedrijf.

Toegepaste technieken:

Leverancier helofytenfilter: Wetlantec

dairy campus 400 // dairy_campus_400.png (160 K)

Foto: Net aangelegd helofytenfilter Dairy Campus | Bron: Bjartur Swart (STOWA)

Toelichting: Dairy Campus is een onderzoeks- en praktijkcentrum voor de melkveehouderij. Melkveebedrijven hebben te maken met verschillende grote hoeveelheden vervuilde waterstromen (zoals melkspoelwater en erfafspoeling). Daarom is men op zoek naar innovatieve oplossingen voor het omgaan met afvalwater. Om te beginnen, is ervoor gekozen het afvalwater van de kantoor- en excursieruimten van Dairy Campus te zuiveren met een helofytenfilter. Dit is bedoeld als een eerste stap richting een waterneutraal melkveebedrijf.

Zie ook de websites van Dairy Campus en Wetlantec.