• Close window

Stowa

Dairy Campus - Leeuwarden

Het project Dairy Campus is een voorbeeld van de mogelijke toepassing van helofytenfilters voor het behandelen van afvalwaterstromen op een agrarisch bedrijf.

Het afvalwater van Dairy Campus wordt binnenkort op natuurlijke wijze gezuiverd door een helofytenfilter. Dat is een duurzaam alternatief voor een rioolaansluiting en een eerste stap richting een waterneutraal melkveebedrijf.

Wetlantec heeft bij Dairy Campus tussen de bestaande en de nieuwe stallen een verticaal doorstroomd helofytenfilter aangelegd. Het zuiveringsrendement van dit type systeem loopt op tot 99%, zonder toevoeging van chemicaliën of energie slurpende pompen.

Voordat het afvalwater over het helofytenfilter wordt verdeeld, wordt het voorbezonken in een sedimentatieput, of septic tank. Vanuit deze put stroomt het afvalwater in de pompput, waar een pomp het door het verdeelleidingsysteem over het helofytenfilter pompt.

Onderin het helofytenfilter zorgt een drainagesysteem voor de afvoer van het gezuiverde water naar een controleput, waarna het wordt geloosd in een sloot. Het gezuiverde water kan ook worden geïnfiltreerd in de bodem of worden hergebruikt.

Melkveebedrijven hebben te maken met verschillende grote hoeveelheden vervuilde waterstromen (zoals melkspoelwater en erfafspoeling). Dat vraagt om oplossingen en innovatieve ideeën voor hergebruik van het afvalwater. Bij Dairy Campus wordt gestart met het zuiveren van het afvalwater van de kantoor- en excursieruimten.

dairy campus 400 // dairy_campus_400.png (160 K)

   Foto: Net aangelegd helofytenfilter Dairy Campus | Bron: Bjartur Swart (STOWA)