• Close window

Stowa

Iewan

Plaats: Lent – Nijmegen-Noord (provincie Gelderland)

Doelstelling: zuivering van afvalwater in een woonwijk

Schaal: 24 woningen en een multifunctioneel centrum

Toegepaste technieken:

Deelnemende partijen:

  • Iewan (opdrachtgever)
  • Woningcorporatie Talis (eigenaar/financiering)
  • Woningbouwvereniging Gelderland (beheer)
  • Gemeente Nijmegen
  • Provincie Gelderland

Iewan // iewan.jpg (56 K)

Schets: Iewan | Bron: Website Iewan

Toelichting:

Iewan is een ecologisch wooncomplex met 24 sociale huurwoningen, diverse gemeenschappelijke ruimtes en een multifunctioneel gebouw. Het geheel is opgetrokken uit stro, leem en hout. Iewan wordt daarom ook wel ‘Strowijk’ genoemd. Het complex is in 2015 in gebruik genomen.

In de gemeenschappelijke tuin is een helofytenfilter aangelegd. Dit wordt gebruikt om het afvalwater van de woningen en overige ruimtes te filteren. Het gezuiverde water wordt gebruikt om de toiletten mee door te spoelen.

Zie ook de website van Iewan.