• Close window

Stowa

Fosvaatje

Plaats: Amsterdam

Doelstelling: winning van fosfaat uit afvalwater en verwerking van decentraal ingezamelde urine.

Toegepaste technieken:

Toelichting:

Sinds 2013 wordt op de RWZI Amsterdam-West fosfaat teruggewonnen in de vorm van struviet. De installatie die dit doet - genaamd Fosvaatje - heeft een speciaal innamepunt voor urine.

Fosfaat is een kostbare en schaarse meststof, die onder andere te vinden is in afvalwater, en dan met name in urine. Veel grote evenementen en poppodia gebruiken waterloze urinoirs. Waternet gebruikt de pure urine hieruit om fosfaat terug te winnen. Ook het rioolwater in Amsterdam bevat veel fosfaat. Fosvaatje wint 2.500 kilo struviet per dag terug uit het Amsterdamse afvalwater. Daarmee kunnen bijvoorbeeld 10.000 voetbalvelden worden bemest. Dit levert jaarlijks een besparing op van 400.000 euro.

Onder andere de urine uit AFAS Live (voorheen Heineken Music Hall) wordt hier verwerkt. Zie ook dit nieuwsbericht van de officiŽle opening.

Bekijk deze video van de plaatsing van de struvietreactor.