• Close window

Stowa

Fosvaatje

Het project Fosvaatje is een voorbeeld waarbij op een RWZI fosfaat uit afvalwater wordt gewonnen, maar ook decentraal verzamelde urine kan worden verwerkt.

Sinds 2013 wordt op de RWZI Amsterdam fosfaat teruggewonnen via een struvietreactor. De reactor heeft een speciaal innamepunt voor urine.

Veel grote evenementen en poppodia gebruiken waterloze urinoirs. Waternet wil de pure urine hieruit gebruiken om fosfaat uit te halen. Ook het rioolwater in Amsterdam bevat veel fosfaat, een kostbare en schaarse meststof. Waternet wil ook deze fosfaat terugwinnen. Dit levert jaarlijks een besparing op van 400.000 euro. Met het fosfaat uit het Amsterdamse afvalwater kunnen jaarlijks 10.000 voetbalvelden worden bemest.

Onder andere de urine uit de Heineken Music Hall wordt hier verwerkt, zie ook dit nieuwsbericht van de officiële opening.

Bekijk deze video van de plaatsing van de struvietreactor.