• Close window

Stowa

Fosfaatmijn Heineken Music Hall

Het project Urinescheiding Heineken Music Hall is een voorbeeld van de scheiding van urine en feces in grote evenementcomplexen.

Een fosfaatmijn in Amsterdam. Wellicht wordt dat over een tijdje werkelijkheid in de Heineken Music Hall (HMH). Als voorloper in duurzaamheid heeft Heineken Music Hall 54 waterloze urinoirs geplaatst. Uit de ervaringen daarmee blijkt dat duurzaamheid prima samengaat met verlaging van kosten en verhoging van comfort.

Foto: Watervrije urinoirs Heineken Music Hall | Bron: Heineken Music Hall

Met de waterloze urinoirs wordt een nieuw venster naar meer duurzaamheid geopend; de winning van groene kunstmest uit de verzamelde urine. Urine bevat respectievelijk 90% en 70% van de door een mens uitgescheiden stikstof en fosfaat en is dus een buitengewoon interessante grondstof voor groene kunstmest, ter vervanging van grijze kunstmest uit fosfaaterts. De beschikbaarheid van fosfaaterts komt door geopolitieke ontwikkelingen en het slinken van de voorraden onder druk te staan. Verder geeft terugwinning en gebruik van fosfaat een energiebesparing ten opzichte van productie en gebruik van grijze kunstmest.

Door urine op de RWZI-West te verwerken kan 52% van het fosfaat teruggewonnen worden, wat ongeveer 420 kg struviet per jaar oplevert. Een eigen verwerkingsinstallatie in het Arenagebied zou zelfs 95% kunnen halen. Dan zou jaarlijks ongeveer 775 kg struviet teruggewonnen kunnen worden. De teruggewonnen struviet kan lokaal worden toegepast op voetbalvelden, golfbanen en het ArenaPark.

Meer weten? Zie ook deze twee nieuwsberichten van Waternet of bekijk de website van LeAF.

nieuwsbericht 1

nieuwsbericht 2