• Close window

Stowa

Rijkswaterstaat Terneuzen

Het kantoor van Rijkswaterstaat in Terneuzen is gesitueerd op het sluizencomplex van het kanaal Gent - Terneuzen. Er werken circa 60 medewerkers. Het kantoor moest een voorbeeld zijn van duurzaamheid en mensvriendelijkheid.

Afbeeldingsresultaat voor rijkswaterstaat terneuzen

Het kantoor is volgens Greencalc het meest duurzame kantoorgebouw van Nederland. Het gebouw heeft een driehoeksvorm met in het midden een atrium. De kantoorruimten worden ontsloten via galerijen in het atrium.

Het afvalwater wordt lokaal gezuiverd in twee helofytenfilters van elk 90 m2 het effluent wordt hergebruikt als toiletspoeling en in het waterkunstwerk in het atrium.

Het helofytenfilter is aangelegd door Rietland.

 

 

Foto: kantoor Rijkswaterstaat Terneuzen | Bron: Beeldbank RWS