• Close window

Stowa

SaNiPhos

Het project SaNiPhos is een voorbeeld waarin urine wordt verwerkt tot een fosfaatmeststof.

GMB BioEnergie ontwikkelde† Europa’s eerste urineverwerkingsfabriek: SaNiPhosģ, een full-scale installatie voor het verwerken en winnen van nuttige meststoffen uit humane urine in Nederland. De installatie kan 5.000 m3 urine per jaar verwerken; het equivalent van ruim 13 miljoen toiletbezoekjes. De installatie verwerkt urine van de farmaceutische industrie, sportevenementen, muziekconcerten en andere nieuwe sanitaire projecten.

Saniphos // img_4280.jpg (95 K)

Foto: Saniphos-installatie Zutphen | Bron: GMB

GMB†ontwikkelde de techniek om fosfaat en stikstof uit urine te winnen. De fosfaat wordt gebonden met magnesium. Dit levert magnesiumammoniumfosfaat op, oftewel struviet, een belangrijke meststof. De stikstof wordt verwerkt tot ammoniumsulfaat.

Meer weten? Bekijk de website van SaNiPhos.