• Close window

Stowa

Naoberhoeve

Het project Naoberhoeve is een voorbeeld waarbij afvalwater van een zorgboerderij in een helofytenfilter wordt gezuiverd.

De Naoberhoeve is een ecologische zorgboerderij in Echten (Drenthe). De boerderij en drie woningen lozen hun afvalwater via een voorbezinktank op een helofytenfilter. De locatie is een voorbeeld van kleinschalige oplossingen in het buitengebied. Het filter functioneert inmiddels ruim 10 jaar en voldoet naar behoren.

In het kader van het project Blankenham is de kwaliteit van het effluent bemonsterd, waarbij met name ook gekeken is naar microverontreinigingen en bacteriële verontreinigingen.

Meer weten? Het monitoringsrapport treft u hier.