• Close window

Stowa

Naoberhoeve

Plaats: Echten (provincie Drenthe)

Doelstelling: Zuivering van het afvalwater van een zorgboerderij

Toegepaste technieken:

Monitoring: In het kader van het project Blankenham is de kwaliteit van het effluent bemonsterd. Daarbij is ook specifiek gekeken naar microverontreinigingen en bacteriŽle verontreinigingen.

Meer weten? Het monitoringsrapport treft u hier.

Ervaringen: Het filter functioneert inmiddels ruim 12 jaar en voldoet naar behoren.

Toelichting:

De Naoberhoeve is een gemengd ecologisch landbouwzorgbedrijf, met een veehouderij, tuinderij en kaasmakerij. De boerderij en drie woningen lozen hun afvalwater via een voorbezinktank op het helofytenfilter.