• Close window

Stowa

Conferentieoord ZIN

Het project ZIN in Vught is een voorbeeld waarbij afvalwater van een conferentieoord in een helofytenfilter wordt gezuiverd.

In 2000 is het voormalig rusthuis van de Fraters van Tilburg in Vught gerenoveerd en omgebouwd tot† modern klooster en conferentieoord ZIN. ZIN telt twee helofytenfilters. Het klooster is niet aangesloten op het riool en is daarom afhankelijk van natuurlijke afvalwaterzuivering op eigen terrein. De helofytenfilters zuiveren afvalwater van toiletten, badkamers, wasmachines en keuken. Ze zijn door ECOFYT midden in de tuin van het complex aangelegd in twee niervormen, omringd met siergrassen.

Voor de verbouwing van start ging, werden voor de circa 4.000 tot 8.000 liter afvalwater per dag twee soorten zuiveringen doorgerekend: aansluiten op het riool (op 1 km afstand) of een lokale zuivering. De fraters kozen voor het laatste toen beide zuiveringen ongeveer evenveel bleken te kosten. Door zelf te zuiveren, kan men ook de eigen verantwoordelijkheid voor afval en afvalwater uitdragen.

conferentieoord ZIN // 2007-04-25 1c.jpg (53 K)

Foto: Helofytenfilters van conferentieoord ZIN | Bron: ECOFYT 2007