• Close window

Stowa

Fort Sabina

Het project Fort Sabina is een voorbeeld waarin een helofytenfilter wordt gebruikt voor de verwerking van afvalwater bij een recreatieterrein/horecavoorziening in het buitengebied.

Het helofytenfilter bij Fort Sabina is aangelegd omdat de afstand tot de riolering te groot was. Fort Sabina was vroeger als fort in de waterlinie vrijwel selfsupporting, met onder andere een eigen drinkwatervoorziening. Met het helofytenfilter is het fort voor wat betreft afvalwater opnieuw selfsupporting geworden. Nagegaan wordt op welke wijze het fort qua waterhuishouding verder verduurzaamd kan worden en mogelijk in samenwerking met de ROC West Brabant ook een voorbeeldfunctie zou kunnen vervullen.

fort Sabine // img_8614.jpg (132 K)

Foto: Helofytenfilter Fort Sabina | Bron: Bjartur Swart (STOWA)