• Close window

Stowa

Zutphen

Plaats: Zutphen

Doelstelling: de mogelijkheden voor decentrale zuivering en hergebruik van afvalwater onderzoeken voor een duurzame woonwijk

Schaal: 10 woningen

Onderzochte technieken:

  • ABR
  • Belucht helofytenfilter
  • Hergebruik effluent voor toiletspoeling

Toelichting project:

Voor de gemeente Zutphen is door LeAF het ontwerp gemaakt voor een decentrale zuivering voor ongeveer tien tijdelijke woningen. Deze woningen zouden worden gebouwd op een braakliggend terrein. De toekomstige bewoners hebben een sterke betrokkenheid met duurzaamheid. Het ontwerp is in nauw overleg met gemeente en bewoners gemaakt.

Vervolg: de bewoners zijn nog op zoek naar een geschikt terrein om hun plannen te verwezenlijken

Deelnemende partijen:

  • Gemeente Zutphen
  • Bewonersgroep
  • Waterschap Rijn en IJssel
  • LeAF