• Close window

Stowa

Wageningen gemeentehuis

Plaats: Wageningen

Doelstelling:
Anticiperen op toekomstige duurzame ontwikkelingen

Schaal: 1 kantoor

Toegepaste technieken:

  • HydrowashR (handenwasautomaat)
  • Vacuümtoiletten en -leidingen

Procesbeschrijving:
Het gemeentehuis in Wageningen is in 2015/16 gerenoveerd en er is een vleugel bijgebouwd. De gemeente wil het goede voorbeeld geven wat duurzaamheid betreft. Het bestek bevatte specifiek een clausule voor het toepassen van Nieuwe Sanitatie. Bij uitvoering bleken de architect, aannemer, bouwbegeleiders en installateurs niet bekend met Nieuwe Sanitatie. Na enkele informatieronden werd in overleg tussen de gemeente, de aannemer en LeAF, besloten tot het plaatsen van vacuümtoiletten en HydrowashR’s als 1e stap op weg naar  meer duurzaamheid. Hoewel dit besluit pas laat in het traject is genomen (2 weken voor aanleg van installatiewerk!), was dit toch goed mogelijk door de sterke en transpirante  manier waarop de projectpartners samenwerkten en de flexibileit waarmee vacuümleidingen kunnen worden gelegd. Hoewel dit op korte termijn niet tot terugwinning van grondstoffen zal leiden, geeft het meer flexibiliteit om op lange-termijn ontwikkelingen in te spelen. Het gemeentehuis staat vlakbij het uitgaanscentrum van Wageningen, met vele restaurants, café’s, winkels, en op het nabije  plein vindt elke week de markt plaats. Dit zorgt voor een aanzienlijke stroom organisch afval. Eén van de ideeën voor de toekomst is om dit afval samen met het toiletwater van de vacuümtoiletten te vergisten.

Behalve vanwege de toegepaste technieken is het project ook van belang vanwege de flexibiliteit van het systeem, waardoor ook goed kan worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld met oog op de terugwinning van energie en grondstoffen.

Deelnemende partijen:

  • Gemeente Wageningen
  • LeAF

Meer informatie op de website van LeAF