• Close window

Stowa

Culemborg kinderdagverblijf

Plaats: Culemborg (provincie Gelderland)

Doelstelling: zuivering afvalwater

Schaal: 1 kinderdagverblijf

Toegepaste technieken:

  • SBR
  • Membraanfiltratie

Monitoring: De monitoring vindt plaats door Waterschap Rivierenland

Opdrachtgever: Gemeente Culemborg

Leverancier: Copier