• Close window

Stowa

Culemborg kinderdagverblijf

Plaats: Culemborg

Doelstelling:
Zuivering afvalwater

Schaal: 1 kinderdagverblijf

Toegepaste technieken:

  • SBR
  • Membraanfiltratie

Monitoring:
De monitoring vindt plaats door waterschap Rivierenland

Deelnemende partijen:

  • Gemeente Culemborg
  • Copier