• Close window

Stowa

Doornsteeg Nijkerk

Plaats: Nijkerk

Doelstelling:
Realisatie duurzame woonwijk

Schaal: circa 900 woningen

Onderzochte technieken:

  • Vacuümtoiletten
  • Voedselrestenvermalers

Toelichting:
Het plan is het via vacuümtoiletten en voedselrestenvermalers ingezamelde afval en afvalwater gescheiden te behandelen op de nabijgelegen RWZI. Zodoende kan meer biogas worden geproduceerd en kunnen meer grondstoffen worden terug gewonnen. Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarbij dit concept is getoetst op verschillende aspecten (o.a. technisch, financieel, beheer en onderhoud, maatschappelijk).

Vervolg:
Het resultaat van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek was zodanig dat gemeente en waterschap de ambitie hebben om dit concept te realiseren. Momenteel (eind 2016) vinden er verdere voorbereidingsstappen plaats.

Deelnemende partijen:

  • Gemeente Nijkerk
  • Waterschap Vallei en Veluwe
  • Tauw

Overige opmerkingen: