• Close window

Stowa

Zuiverende kas Abdij Koningshoeven

Plaats: Berkel-Enschot (provincie Noord-Brabant)

Doelstelling: lokale zuivering van afvalwater

Schaal: abdij en bijbehorende bedrijven

Onderzochte technieken:

  • Zuiverende kas

Toelichting project:

Waterschap De Dommel onderzoekt, in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de mogelijkheden van de "zuiverende kas" als alternatief voor gangbare zuiveringstechnieken.

Bij de abdij Koningshoeven nabij Tilburg wordt op basis van het principe van het Hongaarse Biopolus een zuiverende kas gebouwd. Het is de bedoeling hierin het afval- en proceswater van de abdij en de daarbij behorende ambachtelijke bedrijven - waaronder een bierbrouwerij - lokaal te zuiveren. Daarna kan het water worden hergebruikt in bijvoorbeeld de brouwerij of de plantenkwekerij van de abdij. Waterschap De Dommel kijkt mee en adviseert bij het ontwerp.

Het doel is met dit pilotproject kennis te vergaren en ervaring op te doen voor toekomstige toepassingen van het principe van de zuiverende kas. Onderwerpen als ruimtelijke inpassing, open innovatie en sociale aspecten voor de omgeving zijn daarbij minstens zo belangrijk als waterkwaliteit.

Vervolg:

Er zijn ook ideeën voor zuiverende kassen op het voormalige Philipsterrein Strijp-S in Eindhoven en op de RWZI Alkmaar.

Deelnemende partijen:

  • Waterschap De Dommel
  • Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven
  • De M. J. Oomen Groep (onderdeel van VolkerWessels)

Overige opmerkingen:

  • Zie voor meer informatie over het onderzoek naar het principe van de zuiverende kas de website van waterschap De Dommel
  • Zie voor meer informatie over de zuiverende kas bij Abdij Koningshoeven de website van de M. J. Oomen Groep
  • Lees ook dit artikel naar aanleiding van de start van de bouw van de kassen