• Close window

Stowa

Sustainable Airport Cities

Plaats: Schiphol (provincie Noord-Holland)

Doelstelling: Het terugwinnen van fosfaat uit afvalwater van Schiphol, om dit zonder nabewerking als kunstmest in te zetten op of in de omgeving van de luchthaven.

Onderzoeksperiode: 2013 - 2015

Onderzochte technieken:

Een belangrijk onderdeel van dit project is de technologiekeuze, waarbij verschillende technologieën zijn vergeleken. Een van de belangrijkste selectiecriteria was de kwaliteit, en daarmee de afzetbaarheid, van het fosfaat dat met de technologie wordt teruggewonnen.

Uiteindelijk is gekozen voor een technologie waarbij struviet (NH4MgPO4·6H2O, ofwel magnesiumammoniumfosfaat) in korrelvorm wordt verkregen, omdat dit het meest overeenkomt met traditionele kunstmest.

Conclusies:

Fosfaatterugwinning door middel van struvietproductie op AWZI Schiphol lijkt haalbaar te zijn, ook al is dit op relatief kleine schaal. Een belangrijke voorwaarde voor struvietterugwinning is de invoering van biologische fosfaatverwijdering op de AWZI.

Op dit moment is de belangrijkste onzekerheid of het verwijderingsrendement van 85% voor fosfaat in de struvietreactor ook continu haalbaar is. De kostenbesparing die de productie van struviet oplevert, zit vooral in de AWZI en is gerelateerd aan de reductie van het ijzerverbruik en de afvoer van chemisch slib (ijzerfosfaat).

Vervolg: Nog niet bekend.

Deelnemende partijen:

  • Amsterdam Airport Schiphol
  • KWR
  • Evides
  • Vewin

Rapportages: