• Close window

Stowa

Lelystad Airport (vooronderzoek)

Plaats: Lelystad (provincie Flevoland)

Doelstelling:

Onderzoek naar de mogelijkheden voor het realiseren van een duurzame waterketen, waarbij (afval)water zoveel mogelijk wordt hergebruikt, reststoffen een hoogwaardige toepassing krijgen (resource recovery) en de bodem duurzaam ingezet kan worden als energiesysteem.

Onderzoeksperiode: 2015 - 2016

Onderzochte technieken:

De verschillende bekende technieken om grondstoffen en energie uit afvalwater terug te winnen zijn vergeleken.

Conclusies:

Volgens de berekeningen zal de afvalwaterstroom in de periode 2018–2043 groeien van ongeveer 4.200 i.e. naar maximaal 18.000 i.e. Omdat de te verwerken hoeveelheid afvalwater met de groei van het vliegveld toeneemt, is een concept ontwikkeld dat zich aanvankelijk richt op de productie van duurzame groene energie door middel van vergisting van het geconcentreerde afvalwater en het organische restaurantafval.

In de loop van de tijd kan met de toename van de afvalwaterstroom het systeem doorontwikkeld worden naar een grondstoffenfabriek waar naast groene energie ook bijvoorbeeld cellulose, alginaat en struviet worden geproduceerd. Door gebruik te maken van waterzuinige apparaten, worden hoge concentraties verkregen in het afvalwater, die een efficiënte productie van energie en grondstoffen mogelijk maken.

Vervolg:

Implementatie van het project is in voorbereiding. Meer over het implementatieproject leest u hier.

Deelnemende partijen:

  • Lelystad Airport Businesspark
  • KWR
  • Lelystad Airport

Rapportages: