• Close window

Stowa

Ziekenhuis Tergooi

Plaats: Hilversum

Doelstelling:

Het realiseren van een nieuw ziekenhuis Tergooi met een hoge duurzaamheidsambitie. Het streven is om voor het nieuwe ziekenhuis een BREEAM®-predicaat ‘excellent’ te behalen.

Onderzoeksperiode: 2015

Onderzochte technieken: Invoering van het Pharmafilter®-concept.

Conclusies:

Met het Pharmafilter®-concept zijn duidelijk duurzaamheidsvoordelen te behalen voor Tergooi. Een cruciaal aspect voor de realisatie van het concept is de locatiekeuze voor de zuivering. Aanbevolen wordt om snel duidelijkheid te scheppen over geschikte locaties voor de zuivering. Ook hergebruik van het gezuiverde afvalwater biedt interessante perspectieven. Hergebruik kan echter alleen onder strikte voorwaarden. Wettelijk gezien moet er een ontheffing komen voor de inzet van dit water in het ziekenhuis. Dit vergt specifieke technische maatregelen die voorkomen dat het (her)gebruikte afvalwater gezondheidsrisico’s oplevert. Daarvoor is het nodig om verder te onderzoeken aan welke voorwaarden moet worden voldaan om waterhergebruik voor toiletspoeling en spoeling van Tonto®’s mogelijk te maken.

Vervolg: Nog niet bekend.

Deelnemende partijen:

  • DEERNS
  • Ecofys
  • Pharmafilter
  • KWR
  • Tergooi ziekenhuizen
  • Utrecht Sustainable Institute
  • Waternet

Rapportages: