• Close window

Stowa

Micro-algenreactor Ecodorp Boekel

Plaats: Boekel

Doelstellingen:

  • Verwijdering microverontreinigingen
  • Hergebruik nutriënten

Onderzochte technieken: Gebruik van algen voor het verwijderen van nutriënten en het benutten van de algen als meststof.

Beoogde resultaten: Een gesloten nutriëntenkringloop in het ecodorp.

Deelnemende partijen:

  • NIOO
  • Ecodorp Boekel

Overige informatie: Zie Website ecodorp Boekel.