• Close window

Stowa

Campus Plaza - Voedselrestenvermalers

Plaats: Wageningen (provincie Gelderland)

Schaal: 32 studentenwoningen

Doelstelling: onderzoeken technische en sociale gebruikservaringen met voedselrestenvermalers

Onderzoeksperiode: september 2016 – februari 2018

Onderzochte technieken:

Toelichting project:

Aanleiding voor deze pilot is de moeizame inzameling van GF-afval (voedselresten) in hoogbouw.

Het appartementenblok waar het onderzoek is uitgevoerd, bestaat uit 64 appartementen. De helft hiervan is voorzien van een voedselrestenvermaler.

Ten behoeve van de communicatie met de studenten is bij de sleuteloverdracht een toelichting gegeven op de achtergrond van de pilot en is het gebruik van de vermaler uitgelegd. Tevens is een gebruikershandleiding in iedere keuken aangebracht (zie foto) en is een website gerealiseerd waarop de studenten meer informatie kunnen vinden.

Conclusies:

Technisch onderzoek: Het afvalwater van alle 64 appartementen – met en zonder voedselrestenvermalers – is gemeten. Hieruit blijkt dat de vracht aan organische stof in het afvalwater uit de 32 appartementen met voedselrestenvermaler hoger ligt, zoals verwacht. Dit wijst erop dat de voedselrestenvermaler daadwerkelijk wordt gebruikt. Opmerkelijk is het aanzienlijk hogere waterverbruik bij appartementen met voedselrestenvermaler. Dit ligt waarschijnlijk ook aan andere factoren. De onderzoekspopulatie en -periode is te beperkt om daar conclusies over te trekken.

Sociaal belevingsonderzoek: Uit de gehouden enquête blijkt dat het gebruik van de voedselrestenvermaler onder de respondenten hoog is. Over de gebruiksvriendelijkheid zijn de bewoners over het algemeen positief tot zeer positief. De voedselrestenvermaler wordt door de gebruiker ervaren als een veel beter alternatief voor de groene afvalcontainer.

Vervolg:

Voedselrestenvermalers worden inmiddels toegepast in meerdere projecten, onder andere in Amsterdam, Nijkerk, Groningen en Kerkrade.

Deelnemende partijen:

  • Gemeente Wageningen
  • Waterschap Vallei en Veluwe
  • DUWO (verhuurder)
  • Tauw
  • Ten Brinke Slot

Rapportages:

Voedselrestenvermaler Campus Plaza // voedselrestenvermaler_campus_plaza.jpg (12 K)

Foto: Keuken studentenappartement met voedselrestenvermaler | Bron: Paul Telkamp