• Close window

Stowa

Campus Plaza

Plaats: Wageningen

Schaal: 32 studentenwoningen

Doelstelling:

  • Verkennen of voedselrestenvermalers een interessante optie zijn voor de inzameling van voedselresten in hoogbouw.
  • Bemonsteren van het afvalwater om te bezien hoe de samenstelling verandert als gevolg van de toevoeging van vermalen voedselresten.

Onderzoeksperiode: Zomer 2016 – voorjaar 2017 worden de gebruikservaringen van studenten in beeld gebracht. De periode voor bemonstering van het afvalwater staat nog niet vast.

Onderzochte technieken: Voedselrestenvermalers

Deelnemende partijen:

  • Gemeente Wageningen
  • Waterschap Vallei en Veluwe
  • DUWO (verhuurder)
  • Tauw
  • Ten Brinke Slot

Rapportages: Nog niet beschikbaar

Overige opmerkingen:

Ten behoeve van de communicatie met de studenten is bij de sleuteloverdracht een toelichting gegeven op de achtergrond van de pilot en is het gebruik van de vermaler uitgelegd. Tevens is een gebruikershandleiding in iedere keuken aangebracht (zie foto) en is een website gerealiseerd waarop de studenten meer informatie kunnen vinden.

Voedselrestenvermaler Campus Plaza // voedselrestenvermaler_campus_plaza.jpg (12 K)

Foto: Keuken studentenappartement met voedselrestenvermaler | Bron: Paul Telkamp