• Close window

Stowa

Superlocal (voorstudie)

Plaats: Kerkrade (provincie Limburg)

Doelstelling: Onderzoek naar de mogelijkheden van een gesloten waterkringloop bij de renovatie van een deel van de wijk Bleijerheide in Kerkrade.

Onderzoeksperiode: 2016

Schaal: 100 - 200 woningen

Onderzochte varianten:
Er zijn drie varianten uitgewerkt met elk een eigen thema: energie, grondstoffen en maatschappij. De varianten zijn getoetst op haalbaarheid, waarbij - naast financiën - ook aspecten als energie, duurzaamheid, beheer en onderhoud, juridische aandachtspunten en verwacht draagvlak van bewoners zijn meegenomen.

Uit de drie varianten is een optimaalvariant samengesteld met:

  • opvang, zuiveren en gebruik van regenwater
  • vacuümtoiletsysteem
  • vergisting van zwart water
  • zuivering van grijs water in een helofytensysteem
  • hergebruik van gezuiverd water

Vervolg:

Na afloop van dit onderzoek zijn de kosten van de optimaalvariant en het effect van verschillende schaalgroottes nader bekeken. Ook heeft er nog een verdiepingsslag plaatsgevonden naar het effect van de gesloten waterkringloop op de energiehuishouding van de woningen.

Inmiddels is besloten dat het project daadwerkelijk als voorbeeldproject wordt gerealiseerd. Klik hier voor informatie over het voorbeeldproject.

Deelnemende partijen:

  • HEEMwonen
  • Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
  • Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)
  • Gemeente Kerkrade

Rapportages:

Overige opmerkingen:

Het onderzoek is onderdeel van het project Superlocal. In de wijk Bleijerheide worden vier hoge flats gesaneerd en vervangen door 100 – 200 eengezinswoningen. Binnen het Superlocalproject wordt onderzocht of een totale recycling mogelijk is. De bouwmaterialen uit de flats zullen zoveel mogelijk bij de nieuwbouw worden hergebruikt. De nieuwe wijk moet zo duurzaam mogelijk worden, met architectureel en landschappelijk een hoge kwaliteit.