• Close window

Stowa

Super-Local Kerkrade

Plaats: Kerkrade (provincie Limburg)

Doelstelling: Onderzoek naar de mogelijkheden van een gesloten waterkringloop bij de renovatie van een deel van de wijk Bleijerheide in Kerkrade.

Onderzoeksperiode: 2016

Schaal: 100 - 200 woningen

Onderzochte varianten:
Er zijn drie varianten uitgewerkt met elk een eigen thema: energie, grondstoffen en maatschappij. De varianten zijn getoetst op haalbaarheid waarbij - naast financiën - ook aspecten als energie, duurzaamheid, beheer en onderhoud, juridische aandachtspunten en verwacht draagvlak van bewoners zijn meegenomen.
Uit de drie varianten is een optimaalvariant samengesteld met:

 • opvang, zuiveren en gebruik van regenwater;
 • vacuümtoiletsysteem;
 • vergisting van zwart water;
 • zuivering van grijs water in een helofytensysteem; en
 • hergebruik van gezuiverd water.

Vervolg:
Momenteel worden de kosten van de optimaalvariant en het effect van verschillende schaalgroottes nader bekeken. Ook vindt er nog een verdiepingsslag plaats naar het effect van de gesloten waterkringloop op de energiehuishouding van de woningen.
In de komende periode wordt nagegaan of het project daadwerkelijk als een voorbeeldproject kan worden gerealiseerd.

Deelnemende partijen:

 • Heemwonen
 • Watermaatschappij Limburg (WML)
 • Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)
 • Gemeente Kerkrade

Rapportages:

 • Verslag pressurecooker
 • Verkenning businesscasevarianten superlocal (rapport TAUW)

Overige opmerkingen:
Het onderzoek is onderdeel van het project Super-Local. In de wijk Bleijerheide worden vier hoge flats gesaneerd en vervangen door 100 – 200 eengezinswoningen. Binnen het Super-Localproject wordt onderzocht of een totale recycling mogelijk is. De bouwmaterialen uit de flats zullen zoveel mogelijk bij de nieuwbouw worden hergebruikt. De nieuwe wijk zal zo duurzaam mogelijk moeten zijn, met een kwalitatief hoge architecturele en landschappelijke kwaliteit.
Nadere informatie :

 • WML : Erwin de Bruin: e.debruin@wml.nl
 • WBL : Ad de Man : addeman@wbl.nl