• Close window

Stowa

Berghaven

Plaats:
De Berghaven ligt aan het Julianakanaal nabij Schipperskerk, gemeente Sittard-Geleen

Doelstelling:
Zuiveren van het afvalwater afkomstig van 15 woonarken.

Schaal:
Een eigen afvalwaterzuivering voor 1-5 personen per woonark.

Toegepaste technieken:
Actiefslibsysteem (klasse 2)

Leverancier:
Afmitech Friesland

Opdrachtgever:
Gemeente Sittard-Geleen

Overige opmerkingen:
Voorheen loosden de woonarken hun afvalwater ongezuiverd in het kanaal. Dat is niet meer toegestaan. Aansluiting op het riool was geen optie, omdat daarvoor door een dijk heen gegraven zou moeten worden. Dat zou de dijk verzwakken. Iedere woonark heeft daarom een eigen drijvende minizuivering gekregen. Klik hier voor nadere informatie over dit project. Zie ook de website van de leverancier.