• Close window

Stowa

Loo Station

Plaats: Provincie Friesland

Doelstelling: zuiveren van het afvalwater afkomstig van de recreatievaart

Schaal: tot 5.000 liter afvalwater per dag per station.

Toegepaste technieken:

  • Actiefslibsysteem

Opdrachtgever: Recreatieschap Marrekrite

Leverancier: Afmitech Friesland

Toelichting:

Het Loo Station is een drijvend vuilwaterstation. Er zijn in de provincie Friesland tot op heden (najaar 2017) twee in gebruik genomen door Recreatieschap Marrekrite. Watersporters kunnen er aanmeren en gratis hun vuilwatertank legen.

Zonnepanelen leveren de energie voor het systeem. Het vuile water wordt biologisch gezuiverd en schoon geloosd op het oppervlaktewater. Klik hier voor (Engelstalige) informatie over het systeem. Zie ook de website van de Marrekrite.