• Close window

Stowa

Carwash Gilze

Plaats: Buurtschap Nerhoven nabij Gilze (provincie Noord-Brabant)

Doelstelling: decentrale zuivering van het afvalwater van een onbemande wasstraat

Onderzoeksperiode: eind 2017 – eind 2019

Onderzochte technieken - een fysisch-chemische afvalwaterbehandeling met o.a.:

 • Keramische UF-membranen
 • RO (Reverse Osmosis)

Beoogde resultaten:

 • Ontlasting van de drukriolering
 • Waterbesparing
 • Productie van water van een kwaliteit die hygiënisch betrouwbaar is (geen legionella) en waarin geen zoutophoping plaatsvindt
 • Hergebruik van water
 • Lozing van resterend water op een natuurlijk watersysteem
 • Energiebesparing

Conclusies:

Het project is nog niet zo ver gevorderd dat er al conclusies getrokken kunnen worden.

Rapportages:

Momenteel nog niet beschikbaar.

Vervolg:

De kennis en ervaring die wordt opgedaan, zal worden gebruikt om een afwegingskader op te stellen. Daarin zal worden beschreven hoe de ontwikkelde voorziening ook elders kan worden toegepast. Partijen die na afloop van het project een dergelijke voorziening in het buitengebied willen aanleggen, kunnen daar gebruik van maken.

Deelnemende partijen:

 • Carwash Gilze
 • Gemeente Gilze-Rijen
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Ecobeton

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van I-QUA, een EU-project gericht op het stimuleren van decentrale afvalwatersystemen in het buitengebied. De resultaten van alle I-QUA-pilots en -studies zullen vrij beschikbaar gesteld worden, zodat overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen maken.