• Close window

Stowa

ECOZ mobile

Plaats: diverse locaties in Vlaanderen

Doelstelling:

Zuivering van het afvalwater van evenementen en festivals. En – meer in het algemeen – ontwikkeling van een mobiele unit voor de zuivering van afvalwater, om in te zetten op plaatsen waar in korte periode grote hoeveelheden afvalwater worden geproduceerd.

Onderzoeksperiode: eind 2017 – eind 2019

Onderzochte technieken:

 • Mobiel plantenzuiveringssysteem

Beoogde resultaten:

 • Waterhergebruik (voor o.a. toiletten)
 • Energie-, water- en kostenbesparing
 • Optimalisatie van de capaciteit van een plantenzuivering
 • Inpassing van een plantensysteem in een verplaatsbare unit
 • Ontwikkeling van een optimale sturing voor dit type systeem

Conclusies:

Het project is nog niet zo ver gevorderd dat er al conclusies getrokken kunnen worden.

Rapportages:

Momenteel nog niet beschikbaar.

Vervolg:

De kennis en ervaring die wordt opgedaan, zal worden gebruikt om een afwegingskader op te stellen. Daarin zal worden beschreven hoe de ontwikkelde voorziening ook elders kan worden toegepast. Partijen die na afloop van het project een dergelijke voorziening in het buitengebied willen toepassen, kunnen daar gebruik van maken.

Deelnemende partijen:

 • Provincie West-Vlaanderen
 • Vlakwa
 • Tuinen Igodt
 • Plant Projects
 • AgrAqua

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van I-QUA, een EU-project gericht op het stimuleren van decentrale afvalwatersystemen in het buitengebied. De resultaten van alle I-QUA-pilots en -studies zullen vrij beschikbaar gesteld worden, zodat overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen maken.

Lees voor meer informatie dit artikel.