• Close window

Stowa

SchoonSchip

Plaats: Amsterdam

Doelstelling: Ontwikkeling van nieuwe technieken en oplossingen. In het bijzonder: op basis van nieuwe sanitatie aansluiten op een decentraal grondstoffenstation in Buiksloterham, dat nog moet worden ontwikkeld.

Schaal: 46 huishoudens (ca. 100 bewoners) en een collectieve voorziening

Onderzoeksperiode: 2018 –

Onderzochte technieken:

 • Douches met installatie voor warmtewinning
 • Waterzuinige vacuümtoiletten
 • Decentraal verwerkingsstation voor afvalwater

Beoogde resultaten:

 • Warmteterugwinning
 • Energiewinning
 • Grondstoffenterugwinning
 • Waterzuivering
 • Energiebesparing

Toelichting project:

SchoonSchip is onderdeel van het project Circulair Buiksloterham.

In een zijkanaal van het IJ in Amsterdam-Noord wordt van 2018-2020 een duurzame, drijvende woonwijk gerealiseerd. Het afvalwater van de woningen zal gescheiden worden ingezameld en worden verwerkt in een decentraal, drijvend verwerkingsstation. Uit het zwarte water (toiletwater) wordt biogas en fosfaat teruggewonnen, en uit het grijze water (van gootsteen, douche e.d.) wordt warmte gehaald.

Conclusies:

Het project moet nog worden gerealiseerd, dus er kunnen nog geen conclusies worden getrokken.

Rapportages:

Nog niet beschikbaar.

Vervolg:

Het uiteindelijke doel is de hier ontwikkelde technieken ook elders toe te passen.

Deelnemende partijen:

 • Waternet
 • Gemeente Amsterdam
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Woningcorporatie De Alliantie
 • Metabolic

Overige opmerkingen:

Zie ook de website van SchoonSchip en het Voortgangsrapport Circulair Buiksloterham (pagina 12).