• Close window

Stowa

Buiksloterham

Plaats: Amsterdam

Doelstelling: bijdragen aan de circulaire economie

Schaal: ca. 500 woningen

Gebruikte technieken:

 • Vacuümriolering voor zwart water
 • Voedselrestenvermalers
 • Grijswaterriool
 • UASB-vergister
 • Riothermie + warmte-koude opslag

Toelichting project:

Buiksloterham&Co is een ontwikkeling van ongeveer 500 woningen in Amsterdam-Noord door woningcorporatie De Alliantie. Het uitgangspunt is het opnieuw gebruiken van materialen, energie en water. De hogere daken worden gebruikt voor energieopwekking. Op de lagere groene daken bevinden zich daktuinen en is ruimte voor dakparken, watertuinen, kassen en moestuinen. Op het centrale plein wordt regenwater opgevangen en vervolgens zichtbaar, als een aantrekkelijke waterpartij, afgevoerd naar het Tolhuiskanaal.

Waternet gaat hier twee aparte rioolsystemen naast elkaar aanleggen: een voor grijs en een voor zwart afvalwater. De twee stromen worden apart verwerkt. Het zwarte water wordt ingezameld met een vacuümriool. Daardoor is het mogelijk energie terug te winnen, die zo mogelijk in de wijk wordt benut.

Globale berekeningen geven aan dat het systeem, afhankelijk van de uitvoering, mogelijk per inwoner per jaar tot de volgende besparingen zou kunnen leiden:

 • 11.000 liter drinkwater
 • 100 m3 aardgas in de vorm van warmte
 • 180 kg CO2
 • 26 kWh, door minder transport en minder zuivering op de oude manier

Conclusies: het project bevindt zich nog in de voorbereidingsfase

Rapportages: nog niet beschikbaar

Deelnemende partijen:

 • Waternet
 • Gemeente Amsterdam
 • Woningcorporatie De Alliantie

Overige opmerkingen:

Op de website van waternet zijno.a. een animatiefilmpje en schema's van de gebruikte technieken te zien.

Zie ook het Voortgangsrapport Circulair Buiksloterham.