• Close window

Stowa

Doornsteeg

Plaats: Nijkerk (provincie Gelderland)

Doelstelling: realisatie van een energieneutrale wijk

Schaal: uiteindelijk 1.200 woningen

Toegepaste technieken:

  • Vacuümriolering en vacuümtoiletten
  • Voedselrestenvermalers

Ervaringen: het project bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase.

Deelnemende partijen:

  • Gemeente Nijkerk
  • Waterschap Vallei en Veluwe
  • Projectontwikkelaars

Toelichting:

Doornsteeg zal ‘organisch’ ontstaan. Huidige en toekomstige bewoners, omwonenden, ontwikkelaars en ondernemers bouwen gezamenlijk de wijk.

Via vacuümtoiletten en voedselrestenvermalers ingezameld afval en afvalwater wordt behandeld op de nabijgelegen RWZI. Zodoende kan meer biogas worden geproduceerd en kunnen meer grondstoffen worden teruggewonnen.

Zie ook de website van Doornsteeg.