• Close window

Stowa

Superlocal

Plaats: Kerkrade (provincie Limburg)

Doelstelling: realiseren van een wijk met gesloten kringlopen en het beproeven van technologie van de toekomst ten aanzien van zelfvoorzienendheid in de waterketen

Schaal: 125 woningen

Toegepaste technieken:

 • Vacuümriolering en -toiletten
 • Voedselrestenvermalers
 • UASB-vergister
 • Helofytenfilter
 • Hergebruik hemelwater
 • Hergebruik effluent via actief kool en UV

Ervaringen: dit project is nog in voorbereiding

Betrokken partijen:

 • Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)
 • Gemeente Kerkrade
 • Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
 • Woningcorporatie HEEMwonen
 • IBA Parkstad

Toelichting project:

Drie flats (300 woningen) worden vervangen door 125 sociale huurwoningen. Op het gebied van sanitatie is het doel decentrale organisatie en toekomstbestendig maken van de watervoorziening. Uitgangspunt daarbij is dat de woonlasten niet stijgen en dat het comfort voor de bewoners minimaal gelijk blijft.

Voorafgaand aan dit project heeft er een onderzoek plaatsgevonden. Meer daarover leest u hier.

Zie ook de website van Superlocal.