• Close window

Stowa

Lelystad Airport

Plaats: Lelystad (provincie Flevoland)

Doelstelling: het realiseren van een duurzame waterketen waarbij (afval)water zoveel mogelijk wordt hergebruikt, reststoffen een hoogwaardige toepassing krijgen (resource recovery) en de bodem duurzaam ingezet kan worden als energiesysteem

Schaal: 4.000 tot op termijn 1.8000 i.e.

Toegepaste technieken:

  • Voor de korte termijn wordt nog nader onderzocht welke technieken toegepast gaan worden
  • Voor de langere termijn is een modulaire ontwikkeling gepland, waarbij op RWZI-Lelystad grondstoffenwinning zal plaatsvinden

Ervaringen: dit project is nog in voorbereiding

Betrokken partijen:

  • Lelystad Airport Businesspark
  • Lelystad Airport
  • Gemeente Lelystad
  • Waterschap Zuiderzeeland

Toelichting:

Voorafgaand aan dit project heeft er een onderzoek plaatsgevonden. Meer daarover leest u hier.