• Close window

Stowa

NEREUS

Plaats: Rotterdam en Den Hoorn

Doelstelling: decentrale afvalwaterzuivering en sluiten (afval)waterkringloop door hergebruik

Onderzoeksperiode: 2017 – 2021

Onderzochte technieken o.a.:

 • Electro-coagulatie

Beoogde resultaten:

 • Opwerking van afvalwater tot irrigatiewater
 • Terugwinning van energie
 • Terugwinning van nutriënten (P en N)

Toelichting project:

Dit project is een vervolg op het project RINEW. NEREUS staat voor ‘New Energy and REsources from Urban Sanitation’. Het project in Nederland maakt deel uit van een overkoepelend Europees project dat wordt gesubsidieerd vanuit het Interreg 2-zeeënprogramma.

Er zijn inmiddels behoorlijk wat innovatieve technologieën beschikbaar voor het sluiten van afvalwaterstromen en hergebruik van afvalwater in stedelijk gebied. In de praktijk wordt hier echter nog niet zoveel mee gedaan. NEREUS wil hier meer bekendheid aan geven en het gebruik van de technologieën in de praktijk stimuleren.

Het project in Rotterdam/Den Hoorn richt zich op decentrale afvalwaterzuivering. Teruggewonnen water zal worden gebruikt voor stadslandbouw. Uit slib afkomstig van het electrocoagulatieproces zal energie worden gewonnen. Daarnaast is er aandacht voor terugwinning van de meststoffen fosfor en nitraat.

Andere NEREUS-projecten vinden plaats in Zuid-Engeland, Noord-Frankrijk en Vlaanderen (Antwerpen en Gent).

Deelnemende partijen:

 • Evides Waterbedrijf
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Waterschap Hollandse Delta
 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Gemeente Rotterdam
 • Logisticon
 • Stadsboerderij ‘Uit je eigen stad’
 • Diverse Belgische, Engelse en Franse partners

Verdere informatie: