• Close window

Stowa

Kostenbesparing: geen voorziening meer

Soms vragen we ons wel eens af: hoe erg is het nou, een lozing van een woning in het buitengebied? Relatief gezien is de milieubelasting beperkt. Toch zijn oplossingen waarbij helemaal van zuivering wordt afgezien over het algemeen ongewenst. De kans op stankoverlast, een slechte waterkwaliteit en milieuhygiŽnische risico's is groot. Toch nemen we ze hier voor de volledigheid mee.

Een geÔsoleerd gelegen woning in het buitengebied heeft maar een beperkte vuillast. Als het afvalwater van zo’n woning weer ongezuiverd geloosd zou worden, wordt feitelijk de situatie van voor 1950 teruggebracht. Dit kan te rechtvaardigen zijn als:

  • de watergang/sloot zelf voldoende zuiverend vermogen heeft,
  • de watergang/sloot geen waterhuishoudkundige of ecologische functie heeft,
  • lozing van afvalwater hierop geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert,
  • ťn de hoeveelheid afvalwater ten opzichte van de omgeving zeer beperkt is.

Kostenbesparing geen voorziening meer // kostenbesparing-geen-voorziening.png (49 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
-1
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
-2
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Deze situatie komt in Nederland vrijwel niet voor; in alle gevallen waar geen riolering of IBA aanwezig is zal er tenminste een (oude) septic tank aanwezig zijn.
  • De situatie zoals beschreven is wel enigzins vergelijkbaar met woonboten, die tot voor kort niet op de riolering of een andere voorziening waren aangesloten, en met de recreatievaart, die tot voor kort ook het afvalwater rechtstreeks op het oppervlaktewater loosde. Het betrof hier veelal wel grotere wateren. Aan deze lozingssituaties is de afgelopen tijd ook grotendeels een einde gemaakt.

Uitbreiding/aanpassing

  • -

Voorbeelden van alternatieve oplossingen