• Close window

Stowa

Waterbesparing: hergebruik effluent

Jaarlijks verdwijnt veel schoon drinkwater door de riolering. Het drinkwaterverbruik kan worden teruggebracht door effluent uit een zuivering te hergebruiken. Dit water zou als irrigatiewater of als toiletspoelwater kunnen worden gebruikt. Uit oogpunt van volksgezondheid is het verstandig dit water voor gebruik nog met een extra zuiveringsstap te zuiveren. Deze zou uit een zandfiltrage of bodempassage kunnen bestaan.

Naast effluent zijn er andere bronnen die wellicht beter ingezet kunnen worden voor laagwaardig watergebruik. Hemelwater van het dak of lokaal oppervlaktewater kunnen na een voorzuivering eveneens voor irrigatie of toiletspoeling worden gebruikt. De kans op besmetting met ziekteverwekkers is geringer.

Bij gebruik van effluent of ander water binnen de woning is er altijd kans op onjuiste aansluitingen of direct contact. Goede voorzorgsmaatregelen zijn gewenst. Leidingen zouden een andere kleur/diameter moeten hebben, en bij het spoelen van het toilet zou de klep altijd gesloten moeten zijn (om verspreiding van ziektekiemen via de lucht te voorkomen).

Met waterbesparende maatregelen zal het waterverbruik afnemen, maar de investeringskosten†wegen vaak niet op†tegen de besparing op de waterkosten.† In de effectentoetsing worden de jaarlijkse kosten daarom op -1 geschat.

Waterbesparing hergebruik effluent ind // waterbesparing-hergebruik-effluent-ind.png (87 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er is nog weinig ervaring met het zuiveren en hergebruiken van effluent.
  • Het concept wordt toegepast in de GeWoonboot in Amsterdam, bij Iewan in Nijmegen en zal worden toegepast bij CPO Boschveld in Den Bosch.

Uitbreiding/aanpassing

  • Het concept kan worden uitgebreid met andere water- en energiebesparende maatregelen.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen