• Close window

Stowa

Hergebruik nutriŽnten: lokaal via urine-inzameling

Het merendeel van de nutriŽnten in afvalwater is afkomstig uit urine. Door de urine apart in te zamelen kunnen de nutriŽnten†stikstof en†fosfaat worden hergebruikt.

Terugwinnen en hergebruik van nutriŽnten†is ook op kleine schaal mogelijk. Door urinoirs in de woning te plaatsen kan een deel van de urine (zo'n 40 %) apart en geconcentreerd worden ingezameld. Deze urine komt via een aparte leiding terecht in een urineopslagtank. Na een rijpingsperiode van 6 maanden kan de urine als meststof in de eigen tuin worden gebruikt. In deze perioden worden de eventueel aanwezige ziekteverwekkende organismen vrijwel geheel verwijderd. Op deze manier van 40 % van alle N en P in het afvalwater worden hergebruikt. Het voordeel van een urinoir is bovendien dat deze door veel mensen als comfortverhogend wordt ervaren.

Met scheidingstoiletten kan vrijwel alle urine worden ingezameld. Er zijn†op dit moment echter geen goede scheidingstoiletten op de markt.†

De urine kan ook worden afgevoerd om elders te worden verwerkt; er bestaat echter geen inzamelstructuur om kleine hoeveelheden lokaal verzamelde urine centraal te verwerken.

Met het apart inzamelen van urine blijft het natuurlijk nodig om het zwarte en grijze water te verwerken. Dit zou goed met†een verbeterde septictank of met een†helofytenfilter met voorbezinktank kunnen plaatsvinden. Omdat het afvalwater na het afscheiden van de urine veel minder nitraat bevat, hoeft het helofytenfilter minder groot te zijn.

Met de combinatie van urinescheiding en een VST of helofytenfilter wordt de kwaliteit van het effluent aanzienlijk verbeterd doordat de belangrijkste nutriŽntenbron (deels) vooraf wordt verwijderd.

Hergebruik nutriŽnten lokaal urine-inzameling individueel // hergebruik-nutrienten-urine-inzameling-ind.png (99 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
+1
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er kan gebruik worden gemaakt van†bestaande technologie (urinoirs en toiletten) die in meerdere projecten in Nederland zijn beproefd.
  • Een pilot met het gebruik van†urine als meststof is uitgevoerd in Anderen (Drenthe).
  • Het Natuurlijk†huus in Heino vangt urine en fecaliŽn gescheiden op. De fecaliŽn gaan naar
    de septic tank,†de urine wordt gebruikt om de fruitbomen te bemesten.

Uitbreiding/aanpassing

  • Vanuit de urinetank kan de urine via een ondergrondse leiding en een pompje in de moestuin of boomgaard worden verspreid.

urine in de landbouw // anderen 070 copy.jpg (159 K)


Voorbeelden van alternatieve oplossingen