• Close window

Stowa

Energiewinning: lokale biogaswinning

Afvalwater bevat veel organische stof dat bijvoorbeeld door vergisting kan worden omgezet in biogas. Dit gas kan worden gebruikt als vervanger van aardgas of kan via een generator worden omgezet in electrische energie. In dat geval treden er echter wel conversieverliezen op.

Door de omzetting naar biogas wordt slechts een deel van de oranische stof afgebroken; de rest zal als slib moeten worden afgevoerd of gecomposteerd. Alle oorspronkelijk aanwezige nutriŽnten en verontreinigingen zijn nog aanwezig in het slib en het effluent.

Het winnen van biogas uit afvalwater†is op deze schaal, vanwege een lage energetische opbrengst, alleen rendabel als er geen grote investeringen nodig zijn.†Hierdoor zijn de†mogelijkheden†voor energieterugwinning†beperkt. Het meevergisten van het zwarte water uit de toiletten in een mestvergister van een nabijgelegen landbouwbedrijf zou een optie kunnen zijn als de afvalstoffen wet niet zou hebben bepaald dat dan al het digestaat uit de vergister een afvalstof wordt en dus niet als mest op het land kan worden gebracht.

Het meevergisten van huishoudelijk afvalwater levert netto alleen energie op als het afvalwater zeer geconcentreerd is. In de praktijk betekent dit dat het met een vacuumsysteem (dat weinig watergebruikt) zou moeten worden ingezameld.

Wordt het zwarte water naar de mestvergister gebracht, dan is voor de zuivering van het grijze water† nog slechts een klein en compact helofytenfilter nodig.

Vergisting kan ook plaats vinden in een aparte vergister (waarna het afvalwater alsnog verder moet worden gezuiverd) of in een anaerobe zuiveringsinstalaltie (bijvoorbeeld een UASB-ST reactor) waarin het vrijkomen van biogas onderdeel is van het totale zuiveringsproces.

Energiewinning lokale biogaswinning individueel // energiewinning-lokale-biogaswinning-ind.png (94 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-2
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • De technologie is†beschikbaar.
  • Behalve in een pilotsituatie in Wageningen is er nog geen ervaring met het terugwinnen van energie via vergisting op de schaal van een enkele woning.

Uitbreiding/aanpassing

  • Door het restproduct (digestaat)†uit de vergister als mest in de tuin te verwerken, worden ook de nutriŽnten†hergebruikt. Uitgegist slib kan echter nog wel ziektekiemen bevatten, een nabehandeling van dit slib, bijvoorbeeld door het te composteren, verdiend aanbeveling.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen