• Close window

Stowa

Kostenbesparing: aanleg verbeterde septic tank (VST)

Indien een bestaande woning (uit kostenoogpunt) in de toekomst niet langer op het drukriool kan worden aangesloten, kan een verbeterde 6 m3 septic tank (VST) worden geplaatst. Een VST is groot genoeg om ook het grijze water mee te behandelen. Hoewel vooral organische stof wordt verwijderd en de verwijdering van nutriŽnten, microverontreinigingen en ziekteverwekkers beperkt is wordt deze voorziening in het huidige beleid voor dit soort situaties over het algemeen als voldoende adequaat beoordeeld.

De septic tank moet afhankelijk van de belasting periodiek worden geleegd. De bewoners zijn beperkt in het gebruik van schoonmaakmiddelen.

Voor de afvoer van het hemelwater (van het dak) zal een aparte voorziening moeten worden aangelegd.

Kostenbesparing aanleg septic tank ind // kostenbesparing-septic-tank-ind.png (42 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
-1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er zijn zowel in Nederland als in het buitenland goede ervaringen met het gebruik van een VST.

Uitbreiding/aanpassing

  • Indien de sloot waarop wordt geloosd wordt†afgedamd†en als vloeiveld wordt ingericht, kunnen de milieueffecten worden beperkt.
  • In de tank hoopt zich slib op. Door dit regelmatig af te voeren naar een (liefst lokale) vergister kan in beperkte mate energie worden gewonnen en kunnen nutriŽnten worden hergebruikt.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen