• Close window

Stowa

Waterbesparing: watervrij sanitair

Circa 30 % van het huishoudelijk watergebruik komt voor rekening van het spoeltoilet. Een belangrijke waterbesparing kan worden gerealiseerd door het gebruik van watervrije toiletten of composttoiletten. De urine en fecaliŽn worden hierin verzameld en worden ter plekke verwerkt (composttoilet) of moeten periodiek worden afgevoerd (watervrij toilet).

Bij een vergaande waterbesparing door het gebruik van droogtoiletten zou de afvalwaterverwerking in sterke mate vereenvoudigd kunnen worden, doordat dan alleen nog grijs water hoeft te worden verwerkt. Hiervoor zou een zeer eenvoudig (klein) helofytenfilter kunnen volstaan.

Waterbesparing watervrij sanitair // waterbesparing-watervrij-sanitair.png (96 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
0
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
-1
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Watervrij sanitair wordt in woningen (nog) niet veel toegepast.
  • Bij enkele ecologische woonwijken en in het buitenland (Zweden) is beperkte ervaring met composttoiletten.

Uitbreiding/aanpassing

-


Voorbeelden van alternatieve oplossingen