• Close window

Stowa

Technische systemen: actiefslibsystemen

In het buitengebied kunnen bij† clusters van woningen actiefslibsystemen worden geplaatst voor de lokale behandeling van het afvalwater. Er zijn verschillende typen actiefslibsystemen op de markt: eenvoudige basis actiefslibsystemen, slib-op-dragersystemen, biorotoren, Sequencing Batch Reactoren (SBR) en membraan Bio Reactoren (MBR). Deze systemen zijn qua werking en zuiveringsprestaties vergelijkbaar met IBA klasse II of hoger, maar dan groter en voor meerdere huishoudens.

De werking van de IBA's was de afgelopen jaren niet geheel zonder problemen. De oorzaken hiervan moeten worden gezocht in een niet altijd even zorgvuldige plaatsing, onvoldoende onderhoud en een te grote discontinuÔteit in de afvalwaterstroom. De problemen die zich bij de IBA’s voordeden, treden bij grotere actiefslibsystemen minder snel op, door de grotere en gelijkmatigere aanvoer van afvalwater.†

Alle actiefslibsystemen vergen door de toegepaste techniek professioneel beheer en onderhoud. Verder vraagt de beluchting veel energie en soms zijn additieven nodig om een optimaal zuiveringsrendement te kunnen halen.

Actiefslibsystemen verwijderen met name organische stof en een deel van de nutriŽnten; microverontreinigingen en ziektekiemen worden niet verwijderd. Alleen een MBR verwijdert ziektekiemen in belangrijke mate wel.

Voor de afvoer van het hemelwater (van de daken) zal een aparte voorziening moeten worden aangelegd.

Technische systemen actiefslibsystemen clusters // technische-systemen-actiefslibsystemen-clusters.png (74 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
0
Energie
-1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er wordt gebruik gemaakt van bestaande technologie;
  • Er is met name in het buitenland ruime ervaring met deze technieken;
  • In Nederland worden momenteel verschillende actiefslibsystemen voor decentrale toepassingen aangelegd.

Uitbreiding/ aanpassing

  • In de tank hoopt zich slib op. Door dit regelmatig af te voeren naar een (liefst lokale) vergister kan in beperkte mate energie worden gewonnen en kunnen nutriŽnten worden hergebruikt;
  • Door het effluent na te zuiveren met bijvoorbeeld een wilgenfilter of een helofytenfilter kan de effluentkwalilteit nog worden verbeterd. Met name ziektekiemen en microverontreinigingen kunnen er vergaand door worden verwijderd.†

Voorbeelden van alternatieve oplossingen