• Close window

Stowa

Waterbesparing: waterzuinig sanitair en apparatuur

Jaarlijks verdwijnt veel schoon drinkwater door de riolering. Het totale waterverbruik kan worden verminderd door:

  • Het gebruik van waterbesparend sanitair (douche, wc, watervrij urinoir)
  • Het gebruik van waterzuinige was-/afwasmachines

Met waterbesparende maatregelen zal het waterverbruik afnemen, maar de investeringskosten†wegen vaak niet op†tegen de besparing op de waterkosten. De winst zit echter in veel gevallen in†de besparing op de energiekosten.†In de effectentoetsing worden de jaarlijkse kosten daarom op 0 geschat.

Waterbesparing heeft een positief effect op de afvalwaterverwerking. In het algemeen geldt dat hoe geconcentreerder het afvalwater is hoe beter het kan worden verwerkt.

Waterbesparing waterzuinig sanitair apparatuur clusters // waterbesparing-waterzuinig-sanitair-apparatuur-clusters.png (64 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
0
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Waterbesparend sanitair is inmiddels gemeengoed. Watervrije urinoirs worden in woningen echter niet veel toegepast.
  • Was- en afwasmachines worden steeds zuiniger.

Uitbreiding/aanpassing

  • Het concept kan worden uitgebreid met het gebruik van hemelwater voor toiletspoeling.
  • Het concept kan worden uitgebreid met watervrije toiletten.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen