• Close window

Stowa

Kostenbesparing: aanleg ABR

Indien een cluster van bestaande woningen (uit kostenoogpunt) in de toekomst niet langer op het drukriool kan worden aangesloten, kan een vergrote vorm van een septic tank, een ABR, worden geplaatst. (ABR staat voor Anaërobe Baffled Reactor.) Een ABR is groot genoeg om ook het grijze water mee te behandelen. Hoewel vooral organische stof wordt verwijderd en de verwijdering van nutriënten, microverontreinigingen en ziekteverwekkers beperkt is, kan de effluentkwaliteit goed genoeg zijn om op niet kwetsbaar water te lozen.

De ABR moet afhankelijk van de belasting periodiek worden geleegd. De bewoners zijn net als bij een septic tank beperkt in het gebruik van schoonmaakmiddelen, maar het systeem is door haar volume wel minder kwetsbaar.

Voor de afvoer van het hemelwater (van de daken) zal een aparte voorziening moeten worden aangelegd.

Kostenbesparing aanleg ABR clusters // kostenbesparing-aanleg-abr-clusters.png (61 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
0
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
-1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er zijn in het buitenland goede ervaringen met het gebruik van een ABR-systemen voor clusters van woningen.

 Uitbreiding/aanpassing

  • Indien de sloot/watergang waarop wordt geloosd wordt afgepend en als vloeiveld wordt ingericht, kunnen de milieueffecten worden beperkt;
  • In de tank hoopt zich slib op. Door dit regelmatig af te voeren naar een (liefst lokale) vergister kan in beperkte mate energie worden gewonnen en kunnen nutriënten worden hergebruikt.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen