• Close window

Stowa

Combinatie met uitrijden mest

Huishoudelijk afvalwater (en dan met name de urine en feces) verschilt qua samenstelling niet veel van dierlijke mest. In beiden zitten ook ziekteverwekkers en medicijnresten. Technisch gezien zou huishoudelijk afvalwater van†een boerderij dan ook samen met de mest en eventueel melkspoelwater kunnen worden ingezameld en over het land verspreid. Het resterende grijze water kan goed in een helofytenfilter worden gezuiverd.

Op dit moment is deze optie echter niet mogelik omdat het direct gebruik van een mengstroom van menselijke mest en andere afvalstoffen in Nederland door wet-en regelgeving verboden is.

Humane mest bevat net als andere dierlijke meststoffen veel†nitraat, fosfor en organische stof. Deze kunnen in de kringloop worden teruggebracht door ze met de overige mest weer over het land uit te rijden. In dit geval is geen aparte zuivering nodig. Dit leidt tot een besparing op het energieverbruik voor transport en zuivering.

Een belangrijk aandachtspunt is de aanwezigheid van ziekteverwekkers en microverontreinigen in de mest/afvalwaterstroom die wordt uitgereden over het land. In dierlijke mest zitten uiteraard sowieso ziekteverwekkers en micro-verontreinigingen; door de toevoeging van huishoudelijk afvalwater kunnen echter ook humane pathogenen worden verspreid. Dit is ongewenst.

Zie ook wet en regelgeving.

Combinatie met uitrijden mest // combinatie-uitrijden-mest.png (211 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
-2
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Vroeger was dit een veelgebruikt systeem.

Uitbreiding/ aanpassing

  • Gewoon niet doen!

Voorbeelden van alternatieve oplossingen